KULUSAN YEM GIDA HAYVANCILIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 / 12 / 2011  TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSU
    31.12.2010 31.12.2011
A - BÜRÜT SATIŞLAR   12.050.569,54   17.030.130,56
  1 - Yurtiçi Satışlar 12.035.965,87   17.008.543,26  
  2 - Diğer Satışlar        
  3 - Diğer Satışlar 14.603,67   21.587,30  
B -  SATIŞLARDAN İNDİRİMLER   0,00   0,00
  1 - Satışlardan İadeler        
  2 - Satış İskontoları 0,00   0,00  
  3 - Diğer İndirimler        
C -  NET SATIŞLAR   12.050.569,54   17.030.130,56
D -  SATIŞLARIN MALİYETİ   10.629.859,48   14.970.748,68
  1 - Satılan Mamul Maliyeti 9.969.000,06   13.830.825,08  
  2 - Satılan Ticari Mal Maliyeti 660.859,42   1.139.923,60  
  BÜRÜT SATŞ KÂRI VEYA ZARARI   1.420.710,06   2.059.381,88
E - FAALİYET GİDERLERİ ( - )   606.089,19   745.455,20
  1 - Araştırma ve Geliştirme Giderleri        
  2 - Pazarlama ve Dağıtım Giderleri        
  3 - Genel Yönetim Giderleri 606.089,19   745.455,20  
  ESAS FAALİYET KÂRI   814.620,87   1.313.926,68
F -  DİĞER FAALİYET KÂRI   12.264,23   58.155,32
  1 - İştirakler        
  2 - Bağlı Ortaklıklar        
  3 - Faiz ve Diğer Tem.Gelirleri 0,00   0,00  
  4 - Kambiyoa Kârları 4.776,20   11.945,10  
  5 - Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler 7.488,03   46.210,22  
G -  DİĞER FAALİYET GİDERLERİ   3.618,12   5.199,23
H - FİNANSMAN GİDERLERİ   186,74   1.306,14
  FAALİYET KÂRI veya ZARARI   823.080,24   1.365.576,63
  Olağan Üstü Gelirler   93.202,89   71.402,48
  Olağan Üstü Giderler   313,95   713,28
  DÖNEM KÂRI veya ZARARI   915.969,18   1.436.265,83
  VERGİ VE YASAL YÜK.KARŞ.   202.496,05   309.827,27
  DÖNEM NET KÂRI veya ZARARI   713.473,13   1.126.438,56