KULUSAN YEM GIDA HAYVANCILIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 / 12 / 2011  
(S.P.K. DEĞİŞİK SERİ : XI, NO : 7 SAYILI TEBLİĞ İLE) KANUNA TABİ ORTAKLARCA  DÜZENLENECEK AYRINTILI BİLANÇO 
AKTİF ( VARLIKLAR )          (TL) PASİF ( KAYNAKLAR )        (TL)
  Cari Dönem Önceki Dönem   Cari Dönem Önceki Dönem
  31.12.2011 31.12.2010   31.12.2011 31.12.2010
I- DÖNEN VARLIKLAR 7.120.461,63 4.978.111,96 I - KISA VADELİ BORÇLAR 2.939.276,73 1.677.474,22
  A - Hazır Değerler 461.147,55 153.989,85   A - Finansal Borçlar 0,00 0,00
    1 - Kasa 28.236,05 10.398,27     1 - Banka Kredileri   0,00
    2 - Bankalar 432.906,34 143.588,02   B - Ticari Borçlar 923.595,27 851.126,60
    3 - Diğer Hazır Değerler 5,16 3,56     1 - Satıcılar 849.301,26 829.890,55
  B - Menkul Kıymetler 0,00 0,00     2 - Borç Senetleri 74.294,01 21.236,05
  C - Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 3.215.834,10 2.195.173,09   C - Diğer Kısa Vadeli Borçlar 464.485,78 336.711,19
    1 - Alıcılar 1.464.832,92 1.371.274,32     1 - Ortaklara Borçlar 225.565,36 191.196,86
    2 - Alacak Senetleri 1.750.714,76 823.612,35     2 - Personele Borçlar 57.775,79 2.475,97
    3 - Verilen Dep.ve Teminatlar 286,42 286,42     5 - Ödenecek Vergi,Harç ve Diğer Kesintiler 181.144,63 143.038,36
  D - Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 0,00 0,00   D - Alınan Sipariş Avansları 1.551.195,68 489.636,43
  E - Stoklar 3.434.462,64 2.623.908,58   E - Borç ve Gider Karşılıkları 0,00 0,00
     1 - İlk Madde ve Malzeme 3.198.908,87 2.480.776,38     1 - Dnm.Karı Vergi ve Yas.Yük.Karş. 309.827,27 202.496,05
     4 - Mamuller 23.340,75 31.063,99     2 - Peşin Öden.Vergi ve Yas.Yük.Karş.(-) 309.827,27 202.496,05
     6 - Diğer Stoklar 23.980,60 30.417,47 II - UZUN VADELİ BORÇLAR 496.092,22 452.984,82
     8 - Verilen Sipariş Avansları    188.232,42 81.650,74   A - Finansal Borçlar 0,00 0,00
  F - Diğer Dönen Varlıklar   9.017,34 5.040,44   B - Ticari Borçlar 0,00 0,00
II - DURAN VARLIKLAR 2.027.464,65 1.949.366,76   C - Diğer Uzun Vadeli Borçlar 0,00 0,00
  A - Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0,00 0,00   D - Alınan Sipariş Avansları 0,00 0,00
  B - Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 0,00 0,00   E - Borç ve Gider Karşılıkları 496.092,22 452.984,82
  C - Finansal Duran Varlıklar 11.441,95 11.441,95     1 - Kıdem Tazminatı Karşılıkları 496.092,22 452.984,82
    3 - İştirakler 11.441,95 11.441,95 III - ÖZSERMAYE 5.712.557,33 4.797.019,68
  D - Maddi Duran Varlıklar 2.016.022,70 1.937.924,81   A - Sermaye 710.775,00 710.775,00
     1 - Arazi ve Arsalar 289.676,66 283.176,66   B - Enflasyon Düzeltme Farkları 1.388.206,02 1.388.206,02
     2 - Yerüstü ve Yer altı Düzenleri 170.244,83 170.244,83   C - Emisyon Pirimi 0,00 0,00
     3 - Binalar 2.146.996,15 2.146.996,15   D - Yenden Değerleme Değer Artışı 0,00 0,00
     4 - Makine, Tesis ve Cihazlar 1.088.493,29 1.040.541,30   E - Yedekler 2.487.137,75 1.984.565,50
     5 - Taşıt Araç ve Gereçleri 1.079.366,82 885.726,74     1 - Yasal Yedekler 152.200,00 128.700,00
     6 - Döşeme ve Demirbaşlar 105.014,41 102.916,95     2 - Statü Yedekleri 209.156,84 168.751,06
     7 - Diğer Maddi Duran Varlıklar 502.224,81 502.224,81     3 - Özel Yedekler    
     8 - Birikmiş Amortismanlar (-) 3.367.783,47 3.203.112,82     4 - Olağanüstü Yedek 2.091.464,44 1.687.114,44
     10 - Yapılmakta Olan Yatırımlar 1.789,20 9.210,19     5 - Özel Fonlar 34.316,47 0,00
  E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00     6 - Geçmiş Yıllar Karları    
  F - Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00   F - Net Dönem Karı 1.126.438,56 713.473,16
          G - Dönem Zararı (-) 0,00 0,00
        H - Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0,00 0,00
A K T İ F (VARLIKLAR) T O P L A M I  9.147.926,28 6.927.478,72 P A S İ F (KAYNAKLAR) T O P L A M I 9.147.926,28 6.927.478,72
               
               
               
HÜKÜMET KOMİSERİ   YÖNETİM KURULU BAŞKANI   MÜDÜR
               
      CAHİT BARAN     SERVET KAYHAN
               
               
               
               
               
               
DENETÇİLER   DİVAN BAŞKANI   KATİP ÜYELER
               
CAFER DÖNMEZ     H.HÜSEYİN ALTUNAY