DENETÇİLER  RAPORU

 

KULUSAN YEM GIDA HAYVANCILIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

GENEL KURULU’ NA

 

ORTAKLIĞIN ÜNVANI  : KULUSAN YEM GIDA HAYVANCILIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

MERKEZİ                     : KULU

 

SERMAYESİ                 :  710.775,00 TL

 

FAALİYET KONUSU     : YEM VE YUMURTA İMALATI

 

DENETÇİLERİN ADI, SOYADI, GÖREV SÜRELERİ, ŞİRKETE ORTAK VEYA ŞİRKETİN PERSONELİ OLUP OLMADIĞI   :

 

         Cafer DÖNMEZ  -  H.Hüseyin ALTUNAY. Görev Süreleri devam ediyor ; Şirkete ortaktırlar, Şirket Personeli değillerdir.

 

KATILAN YÖNETİM KURULU VE YAPILAN DENETLEME KURULU TOPLANTI SAYISI :

 

         Dönem içerisinde 13 defa Yönetim Kurulu toplantısına katılındı.

 

ORTAKLIK HESAPLARI DEFTER VE BELGELER ÜZERİNDE YAPILAN İNCELEMELERİN KAPSAMI VE HANGİ TARİHTE İNCELEME YAPILDIĞI :

 

          Dönem içerisinde bütün defterler OCAK 2011, ŞUBAT 2011, MART 2011, NİSAN 2011, MAYIS 2011 ,    HAZİRAN 2011, TENNUZ 2011, AĞUSTOS 2011, EYLÜL 2011, EKİM 2011, KASIM 2011  aylarında  gözden geçirilmiş, en son     ARALIK 2011 ayı içerisinde bütün faaliyetler denetlenmiş, Kanun ve Yönetmeliklerin uygun olduğu görülmüş ve kesin sonuç alınmıştır.

 

TÜRK TİCARET KANUNUN 353. MADDESİNİN 3 NOLU BENDİ GEREĞİNCE ORTAKLIK VEZNESİNDE YAPILAN SAYIMLARIN SAYISI VE SONUÇLARI  :

 

          İki ayda bir olmak üzere 6 defa sayım yapılmış ve sayım sonunda veznenin sayıma uygunluğu görülmüştür.

 

TÜRK TİCARET KANUNUN 353. MADDESİNİN 1. FIKRASININ 4 NOLU BENDİ GEREĞİNCE YAPILAN İNCELEME SONUÇLARI   :

 

         2011 yılı içerisinde inceleme ve tetkik yapılmış. Sayımların kayıtlara uygunluğu görülmüştür.

 

İNTİKAL EDEN ŞİKAYET VE BUNLAR HAKKINDA YAPILAN İŞLEMLER   :

 

         Müessesemiz Ortaklar, Satıcılar ve Müşterilerle uyum içerisinde çalıştığından herhangi bir şikayet söz konusu olmamıştır.

 

 

            Kulusan Yem Gıda Hayvancılık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ortaklığının                     01.01.2011.-31.12.2011 dönemi hesap ve işlemlerini Türk Ticaret Kanunu, Ortaklığın Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş Muhasebe ilke ve standartlarına göre işlemiş bulunmaktayız.

 

           Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz Ek ‘ li 31.12.2011 Tarihi itibari ile düzenlenmiş Bilanço ve Gelir Tablosu anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun olarak yansıtmaktadır. Kârın dağıtımı önerisi yasalara ve ortaklık esas sözleşmesine uygun bulunmaktadır. Bilanço ve Gelir Tablosunun onaylanması ve Yönetim Kurulunun aklanmasını oylarınıza sunarız.

 

 

 

 

.                  DENETLEME      KURULU                  .

 

CAFER DÖNMEZ                     H..HÜSEYİN ALYUNAY