KULUSAN YEM GIDA HAYVANCILIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 / 12 / 2012  TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSU
    31.12.2011 31.12.2012
A - BÜRÜT SATIŞLAR   17.030.130,56   22.872.401,83
  1 - Yurtiçi Satışlar 17.008.543,26   22.863.615,28  
  2 - Diğer Satışlar        
  3 - Diğer Satışlar 21.587,30   8.786,55  
B -  SATIŞLARDAN İNDİRİMLER   0,00   4.471,65
  1 - Satışlardan İadeler        
  2 - Satış İskontoları 0,00   4.471,65  
  3 - Diğer İndirimler        
C -  NET SATIŞLAR   17.030.130,56   22.867.930,18
D -  SATIŞLARIN MALİYETİ   14.970.748,68   19.637.103,65
  1 - Satılan Mamul Maliyeti 13.830.825,08   18.734.068,72  
  2 - Satılan Ticari Mal Maliyeti 1.139.923,60   903.034,93  
  BÜRÜT SATŞ KÂRI VEYA ZARARI   2.059.381,88   3.230.826,53
E - FAALİYET GİDERLERİ ( - )   745.455,20   958.740,95
  1 - Araştırma ve Geliştirme Giderleri        
  2 - Pazarlama ve Dağıtım Giderleri        
  3 - Genel Yönetim Giderleri 745.455,20   958.740,95  
  ESAS FAALİYET KÂRI   1.313.926,68   2.272.085,58
F -  DİĞER FAALİYET KÂRI   58.155,32   89.474,70
  1 - İştirakler        
  2 - Bağlı Ortaklıklar        
  3 - Faiz ve Diğer Tem.Gelirleri 0,00   0,00  
  4 - Kambiyoa Kârları 11.945,10   3.636,26  
  5 - Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler 46.210,22   85.838,44  
G -  DİĞER FAALİYET GİDERLERİ   5.199,23   11.380,67
H - FİNANSMAN GİDERLERİ   1.306,14   6.427,24
  FAALİYET KÂRI veya ZARARI   1.365.576,63   2.343.752,37
  Olağan Üstü Gelirler   71.402,48   67.567,00
  Olağan Üstü Giderler   713,28   3.186,51
  DÖNEM KÂRI veya ZARARI   1.436.265,83   2.408.132,86
  VERGİ VE YASAL YÜK.KARŞ.   309.827,27   510.887,12
  DÖNEM NET KÂRI veya ZARARI   1.126.438,56   1.897.245,74