KULUSAN YEM GIDA HAYVANCILIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

31 / 12 / 2012 TARİHLİ BİLANÇO DİPNOTLARI

 

1 . İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU

 

    Şirketin 2 ayrı faaliyet konusu mevcuttur.

 

·          Karma Yem Üretimi

·          Yumurta Üretimi

 

2 . SERMAYENİN % 10 VE DAHA FAZLASINA SAHİP ORTAKLAR :  YOK

 

3 . SERMAYEYİ TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİNE TANINAN İMTİYAZLAR : YOK

 

4 . KAYITLI SERMAYELİ ORTAKLARDA KAYITLI SERMAYE TUTARI : YOK

 

5 . YIL İÇİNDE YAPILAN SERMAYE ARTIRIMLARI VE KAYNAKLARI : YOK

 

6 . YIL İÇİNDE İHRAÇ EDİLEN HİSSE SENEDİ DIŞINDAKİ MENKUL KIYMETLER : YOK

 

7 . YIL İÇİNDE İTFA EDİLEN BORÇLANMAYI TEMSİL EDEN MENKUL KIYMETLER : YOK

 

8 . CARİ DÖNEMDE DURAN VARLIK HAREKETLERİ :

     Satın Alınan, İmal veya İnşa Edilen Maddi Duran Varlıkların Maliyeti.

·          Yıl içinde alınan duran varlıkların maliyeti : 816.829,21.-TL

·          Satılan veya Hurdaya Ayrılan Maddi Duran Varlık Maliyeti : 190.267,11.-TL

·          Cari Dönemde Yeniden Değerleme Artışları : YOK

·          Yapılmakta Olan Yatırımların niteliği, toplam tutarı, başlangıç ve bitiş tarihi ve tamamlanma derecesi :

           

Yapılmakta Olan Yatırımın Niteliği

Toplam Tutarı

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Tamamlanma Derecesi %

 

 

 

 

 

 

 

10 . İŞLETMENİN ORTAKLAR, İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE GRUP ŞİRKETLRİ İLE OLAN BORÇ-ALACAK İLİŞKİSİ :

 

Ticari Olmayan Borçlar

Tutar

1 – Ortaklar

286.505,65.-TL

2 – Personel

2.182,17.- TL

GENEL TOPLAM

288.687,82.-TL

 

11 . STOKLAR VE DİĞER BİLANÇO KALEMLERİNDE UYGULANAN DEĞERLEME, ENVANTER, AMORTİSMAN AYIRMA YÖNTEMLERİ, BUNLARDA VE DİĞER MUHASEBE POLİTİKALARINDA ÖNCEKİ DÖNEMLERE GÖRE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER, BU DEĞİŞİKLİKLERİN PARASAL ETKİLERİ VE İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİ İLE DÖNEMSELLİK VARSAYIMLARINI DEĞİŞTİRECEK MUHTEMEL GELİŞMELER VE BUNLARIN GEREKÇELERİ.

 

·          Alacaklar ve Borçları Değerleme Yöntem : Kayıtlı Değerleriyle

·          Stokları Değerleme Yöntemi : Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi

·          Maddi Duran Varlıklar Değerleme Yöntemi : Yeniden Değerleme uygulaması Hariç Elde Etme Yöntemi

·          Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değerleme Yöntemi : Yeniden Değerleme uygulaması Hariç Elde Etme Yöntemi

·          Amortisman Ayırma Yöntemi : Normal veya Azalan Bakiyeler Amortisman Usulü ile değerlemeye Tabi tutulmuştur.

·          Diğer Bilanço Kalemleri Değerleme Yöntemi : Kayıtlı Değerleri ile değerlendirilmiştir.

 

     Değerleme, envanter, amortisman ve kıdem tazminatı ayırma yöntemlerinde ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre herhangi bir değişiklik olmamıştır.

 

 

 

 

12 . TEBLİĞİN 1 NOLU EK’İNDE BELİRTİLEN BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN VE AÇIKLAMAYI GEREKTİREN HUSUSLAR  :  YOK

 

13 . TEBLİĞİ 2 NOLU EK’İNDE BELİRTİLEN ŞARTA BAĞLI ZARARLAR İLE HER TÜRLÜ ŞARTA BAĞLI KAZANÇLARA İLİŞKİN BİLGİ : YOK

 

14 . İŞLETMENİN GAYRİ SAFİ KAR ORANLARI ÜZERİNDE ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİDE BULUNAN MUHASEBE TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN BİLGİ VE BUNLARIN PARASAL ETKİLERİ :  YOK

 

15 . AKTİF DEĞERLER ÜZERİNDE MEVCUT BULUNAN TOPLAM İPOTEK VEYA TEMİNAT TUTARLARI :  YOK

 

 

16 . AKTİF DEĞERLERİN TOPLAM SİGORTA TUTARLARI :

 

Sigortalanan

Aktifin Cinsi

Sigortalayan

Şirket

Sigortaya Esas

Tutar / YTL

Aktife Kayıt

Tutarı / YTL

Sigorta Baş.

Tarihi

Sigorta Bitiş

Tarihi

Taşıtlar

Anadolu Sigorta

573,450,00.-TL

484.559,52.-TL

27/12/2012

27/12/2013

Taşıtlar

AXA

225.000,00.-TL

199.286,84.-TL

27/11/2012

27/11/2013

Taşıtlar

ERGO

42.541,00.-TL

24.467,86.-TL

27/12/2012

27/12/2013

GENEL TOPLAM

 

 

840.991,00.-TL

708.314,22.-TL

 

 

 

17 . ALACAKLAR İÇİN ALINMIŞ OLAN İPOTEK VE DİĞER TEMİNATLARIN TOPLAM TUTARLARI :  YOK

 

18 . PASİFTE YER ALMAYAN TAAHHÜTLERİN TOPLAM TUTARI : YOK

 

19 . BANKALARDAKİ MEVDUATIN BLOKE OLANINA İLİŞKİN TUTARLAR : YOK

 

20 . BİLANÇODA MALİYET BEDELİ ÜZERİNDEN GÖSTERİLMİŞ MENKUL KIYMETLERİN VE FİNANSAL DURAN VARLIKLARIN BORSA RAYİÇLERİNE GÖRE, BORSA RAYİÇLERİ ÜZERİNDEN GÖSTERİLMİŞ MENKUL KIYMETLERİN VE FİNANSAL DURAN VARLIKLARIN MALİYET BEDELLERİNE GÖRE DEĞERLERİNİ GÖSTERİR BİLGİ :  YOK

 

22 . MALİ TABLOLARDAKİ “ DİĞER “ İBARESİNİ TAŞIYAN HESAP KALEMLERİNDEN DAHİL OLDUĞU GRUBUN TOPLAM TUTARININ % 20 ‘ SİNİ VEYA BİLANÇO AKTİF TOPLAMININ % 5 ‘ İNİ AŞAN KALEMLERİN AD VE TUTARLARI :

 

30. YABANCI PARALARLA TEMSİL EDİLEN VE KUR GARANTİSİ OLMAYAN ALACAK VE BORÇLAR İLE AKTİFTE MEVCUT YABANCI PARALARIN AYRI AYRI TUTARLARI VE YTL ‘ SINA DÖNÜŞTÜRME KURLARI :  YOK

 

31. ORTAKLAR, İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE GRUP ŞİRKETLERİ LEHİNE VERİLEN GARANTİ, TAAHHÜT, KEFALET, AVANS, CİRO GİBİ YÜKÜMLÜLÜKLERİN TUTARI : YOK