KULUSAN YEM GIDA HAYVANCILIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 / 12 / 2012  
(S.P.K. DEĞİŞİK SERİ : XI, NO : 7 SAYILI TEBLİĞ İLE) KANUNA TABİ ORTAKLARCA  DÜZENLENECEK AYRINTILI BİLANÇO 
AKTİF ( VARLIKLAR )          (TL) PASİF ( KAYNAKLAR )        (TL)
  Cari Dönem Önceki Dönem   Cari Dönem Önceki Dönem
  31.12.2012 31.12.2011   31.12.2012 31.12.2011
I- DÖNEN VARLIKLAR 9.814.340,45 7.120.461,63 I - KISA VADELİ BORÇLAR 4.548.116,02 2.939.276,73
  A - Hazır Değerler 565.589,68 461.147,55   A - Finansal Borçlar 0,00 0,00
    1 - Kasa 32.415,82 28.236,05     1 - Banka Kredileri   0,00
    2 - Bankalar 533.169,70 432.906,34   B - Ticari Borçlar 1.673.345,07 923.595,27
    3 - Diğer Hazır Değerler 4,16 5,16     1 - Satıcılar 1.573.345,07 849.301,26
  B - Menkul Kıymetler 0,00 0,00     2 - Borç Senetleri 100.000,00 74.294,01
  C - Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 4.731.139,91 3.215.834,10   C - Diğer Kısa Vadeli Borçlar 502.886,13 464.485,78
    1 - Alıcılar 2.079.361,26 1.464.832,92     1 - Ortaklara Borçlar 286.505,65 225.565,36
    2 - Alacak Senetleri 2.651.492,23 1.750.714,76     2 - Personele Borçlar 2.182,17 57.775,79
    3 - Verilen Dep.ve Teminatlar 286,42 286,42     5 - Ödenecek Vergi,Harç ve Diğer Kesintiler 214.198,31 181.144,63
  D - Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 0,00 0,00   D - Alınan Sipariş Avansları 2.371.884,82 1.551.195,68
  E - Stoklar 4.507.351,06 3.434.462,64   E - Borç ve Gider Karşılıkları 0,00 0,00
     1 - İlk Madde ve Malzeme 4.196.405,46 3.198.908,87     1 - Dnm.Karı Vergi ve Yas.Yük.Karş. 510.887,12 309.827,27
     4 - Mamuller 37.595,58 23.340,75     2 - Peşin Öden.Vergi ve Yas.Yük.Karş.(-) 510.887,12 309.827,27
     6 - Diğer Stoklar 0,00 23.980,60 II - UZUN VADELİ BORÇLAR 550.822,67 496.092,22
     8 - Verilen Sipariş Avansları    273.350,02 188.232,42   A - Finansal Borçlar 0,00 0,00
  F - Diğer Dönen Varlıklar   10.259,80 9.017,34   B - Ticari Borçlar 0,00 0,00
II - DURAN VARLIKLAR 2.598.540,60 2.027.464,65   C - Diğer Uzun Vadeli Borçlar 0,00 0,00
  A - Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0,00 0,00   D - Alınan Sipariş Avansları 0,00 0,00
  B - Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 0,00 0,00   E - Borç ve Gider Karşılıkları 550.822,67 496.092,22
  C - Finansal Duran Varlıklar 11.441,95 11.441,95     1 - Kıdem Tazminatı Karşılıkları 550.822,67 496.092,22
    3 - İştirakler 11.441,95 11.441,95 III - ÖZSERMAYE 7.313.942,36 5.712.557,33
  D - Maddi Duran Varlıklar 2.587.098,65 2.016.022,70   A - Sermaye 710.775,00 710.775,00
     1 - Arazi ve Arsalar 289.676,66 289.676,66   B - Enflasyon Düzeltme Farkları 1.388.206,02 1.388.206,02
     2 - Yerüstü ve Yer altı Düzenleri 170.244,83 170.244,83   C - Emisyon Pirimi 0,00 0,00
     3 - Binalar 2.394.949,28 2.146.996,15   D - Yenden Değerleme Değer Artışı 0,00 0,00
     4 - Makine, Tesis ve Cihazlar 1.527.293,56 1.088.493,29   E - Yedekler 3.317.715,60 2.487.137,75
     5 - Taşıt Araç ve Gereçleri 1.176.397,13 1.079.366,82     1 - Yasal Yedekler 152.200,00 152.200,00
     6 - Döşeme ve Demirbaşlar 120.683,91 105.014,41     2 - Statü Yedekleri 281.837,03 209.156,84
     7 - Diğer Maddi Duran Varlıklar 557.224,81 502.224,81     3 - Özel Yedekler    
     8 - Birikmiş Amortismanlar (-) 3.655.276,20 3.367.783,47     4 - Olağanüstü Yedek 2.818.266,31 2.091.464,44
     10 - Yapılmakta Olan Yatırımlar 5.904,67 1.789,20     5 - Özel Fonlar 65.412,26 34.316,47
  E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00     6 - Geçmiş Yıllar Karları    
  F - Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00   F - Net Dönem Karı 1.897.245,74 1.126.438,56
          G - Dönem Zararı (-) 0,00 0,00
        H - Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0,00 0,00
A K T İ F (VARLIKLAR) T O P L A M I  12.412.881,05 9.147.926,28 P A S İ F (KAYNAKLAR) T O P L A M I 12.412.881,05 9.147.926,28
               
               
               
HÜKÜMET KOMİSERİ   YÖNETİM KURULU BAŞKANI   MÜDÜR
               
      CAHİT BARAN     SERVET KAYHAN
               
               
               
               
               
               
DENETÇİLER   DİVAN BAŞKANI   KATİP ÜYELER
               
CAFER DÖNMEZ     H.HÜSEYİN ALTUNAY