Karar No              : 23

Sayfa No             : 47

Toplantı Tarihi  : 05/08/2013

Başkan                 : Cahit BARAN                  Başkan Vekili    : Hilmi ÖCALAN

Üyeler                  : H.Hüseyin KAYA, Aşır ÇİĞEL, Mehmet KARAN, Bilal ALTUN

                                 Ramazan ÖCALAN (Belediye Temsilcisi)

Denetçiler          : Cafer DÖNMEZ, Ahmet ÖZKOÇ

 

                Yönetim Kurulumuz bu gün yapmış olduğu toplantıda 03 AĞUSTOS 2013 Tarihinde yapılan 2012 Hesap Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizin Denetim Kuruluna seçilen Cafer DÖNMEZ ve Ahmet ÖZKOǒ a Esas Sözleşmemizin 14 ncü maddesi gereği Denetim Görevi verilmesi hususunu görüşmüş ve oy birliği ile üç yıllığına Denetim görevinin Cafer DÖNMEZ ve Ahmet ÖZKOǒ a verilmesine  oy birliği ile karar vermiştir. 

 

Yönetim Kurulu Bşk.                     Yön. Kur.Bşk. Vekili                                Üye                                   Üye

      Cahit BARAN                                 Hilmi ÖCALAN                                              H.Hüseyin KAYA              Aşır ÇİĞEL

 

 

       Üye                                                      Üye                                 Belediye Temsilcisi

Mehmet KARAN                             Bilal ALTUN                       Ramazan ÖCALAN