KULUSAN YEM GIDA HAYVANCILIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 / 12 / 2009  TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSU
    31.12.2008 31.12.2009
A - BÜRÜT SATIŞLAR   11.171.545,14   10.387.361,11
  1 - Yurtiçi Satışlar 11.171.545,14   10.385.416,96  
  2 - Diğer Satışlar        
  3 - Diğer Satışlar 0,00   1.944,15  
B -  SATIŞLARDAN İNDİRİMLER   0,00   496,77
  1 - Satışlardan İadeler        
  2 - Satış İskontoları 0,00   496,77  
  3 - Diğer İndirimler        
C -  NET SATIŞLAR   11.171.545,14   10.386.864,34
D -  SATIŞLARIN MALİYETİ   9.792.822,94   8.723.662,69
  1 - Satılan Mamul Maliyeti 9.693.582,92   8.156.122,16  
  2 - Satılan Ticari Mal Maliyeti 99.240,02   567.540,53  
  BÜRÜT SATŞ KÂRI VEYA ZARARI   1.378.722,20   1.663.201,65
E - FAALİYET GİDERLERİ ( - )   486.923,59   514.911,05
  1 - Araştırma ve Geliştirme Giderleri        
  2 - Pazarlama ve Dağıtım Giderleri        
  3 - Genel Yönetim Giderleri 486.923,59   514.911,05  
  ESAS FAALİYET KÂRI   891.798,61   1.148.290,60
F -  DİĞER FAALİYET KÂRI   22.424,79   18.055,83
  1 - İştirakler        
  2 - Bağlı Ortaklıklar        
  3 - Faiz ve Diğer Tem.Gelirleri 102,55   13.051,58  
  4 - Kambiyoa Kârları        
  5 - Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler 22.322,24   5.004,25  
G -  DİĞER FAALİYET GİDERLERİ   29.914,68   2.942,31
H - FİNANSMAN GİDERLERİ   1.853,86   3,21
  FAALİYET KÂRI veya ZARARI   882.454,86   1.163.400,91
  Olağan Üstü Gelirler   22.076,48   42.021,04
  Olağan Üstü Giderler   1,17   18.841,10
  DÖNEM KÂRI veya ZARARI   904.530,17   1.186.580,85
  VERGİ VE YASAL YÜK.KARŞ.   198.808,58   252.569,06
  DÖNEM NET KÂRI veya ZARARI   705.721,59   934.011,79