KULUSAN YEM GIDA HAYVANCILIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 / 12 / 2009     
(S.P.K. DEĞİŞİK SERİ : XI, NO : 7 SAYILI TEBLİĞ İLE) KANUNA TABİ ORTAKLARCA  DÜZENLENECEK AYRINTILI BİLANÇO 
AKTİF ( VARLIKLAR )          (TL) PASİF ( KAYNAKLAR )        (TL)
  Cari Dönem Önceki Dönem   Cari Dönem Önceki Dönem
  31.12.2009 31.12.2008   31.12.2009 31.12.2008
I- DÖNEN VARLIKLAR 3.926.245,23 3.878.155,37 I - KISA VADELİ BORÇLAR 1.141.622,76 1.526.670,38
  A - Hazır Değerler 646.697,73 561.289,98   A - Finansal Borçlar 0,00 0,00
    1 - Kasa 22.469,78 17.332,97     1 - Banka Kredileri   0,00
    2 - Bankalar 624.219,34 543.940,25   B - Ticari Borçlar 502.663,16 301.662,96
    3 - Diğer Hazır Değerler 8,61 16,76     1 - Satıcılar 502.663,16 278.523,46
  B - Menkul Kıymetler 0,00 0,00     2 - Borç Senetleri 0,00 23.139,50
  C - Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 1.436.770,93 1.433.804,39   C - Diğer Kısa Vadeli Borçlar 303.774,93 234.609,38
    1 - Alıcılar 659.553,92 579.554,50     1 - Ortaklara Borçlar 157.694,74 107.553,12
    2 - Alacak Senetleri 776.930,59 853.963,47     2 - Personele Borçlar 1.829,82  
    3 - Verilen Dep.ve Teminatlar 286,42 286,42     5 - Ödenecek Vergi,Harç ve Diğer Kesintiler 144.250,37 127.056,26
  D - Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 0,00 0,00   D - Alınan Sipariş Avansları 335.184,67 990.398,04
  E - Stoklar 1.835.525,56 1.876.312,10   E - Borç ve Gider Karşılıkları 0,00 0,00
     1 - İlk Madde ve Malzeme 1.589.056,61 1.753.260,43     1 - Dnm.Karı Vergi ve Yas.Yük.Karş. 252.569,06 198.808,58
     4 - Mamuller 21.971,17 34.410,65     2 - Peşin Öden.Vergi ve Yas.Yük.Karş.(-) 252.569,06 198.808,58
     6 - Diğer Stoklar 21.843,82 11.556,77 II - UZUN VADELİ BORÇLAR 375.029,92 343.541,92
     8 - Verilen Sipariş Avansları    202.653,96 77.084,25   A - Finansal Borçlar 0,00 0,00
  F - Diğer Dönen Varlıklar   7.251,01 6.748,90   B - Ticari Borçlar 0,00 0,00
II - DURAN VARLIKLAR 1.919.171,35 1.632.026,42   C - Diğer Uzun Vadeli Borçlar 0,00 0,00
  A - Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0,00 0,00   D - Alınan Sipariş Avansları 0,00 0,00
  B - Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 0,00 0,00   E - Borç ve Gider Karşılıkları 375.029,92 343.541,92
  C - Finansal Duran Varlıklar 11.441,95 11.441,95     1 - Kıdem Tazminatı Karşılıkları 375.029,92 343.541,92
    3 - İştirakler 11.441,95 11.441,95 III - ÖZSERMAYE 4.328.763,90 3.639.969,49
  D - Maddi Duran Varlıklar 1.907.729,40 1.620.584,47   A - Sermaye 710.775,00 710.775,00
     1 - Arazi ve Arsalar 283.176,66 283.176,66   B - Enflasyon Düzeltme Farkları 1.388.206,02 1.388.206,02
     2 - Yerüstü ve Yer altı Düzenleri 170.244,83 135.594,83   C - Emisyon Pirimi 0,00 0,00
     3 - Binalar 2.146.996,15 2.146.996,15   D - Yenden Değerleme Değer Artışı 0,00 0,00
     4 - Makine, Tesis ve Cihazlar 1.045.459,41 994.889,47   E - Yedekler 1.295.771,09 835.266,88
     5 - Taşıt Araç ve Gereçleri 791.798,79 736.247,05     1 - Yasal Yedekler 94.200,00 58.900,00
     6 - Döşeme ve Demirbaşlar 89.155,16 79.933,29     2 - Statü Yedekleri 109.269,75 70.569,75
     7 - Diğer Maddi Duran Varlıklar 180.299,03 140.799,03     3 - Özel Yedekler    
     8 - Birikmiş Amortismanlar (-) 3.100.526,29 2.898.552,48     4 - Olağanüstü Yedek 1.092.301,34 705.797,13
     10 - Yapılmakta Olan Yatırımlar 301.125,66 1.500,47     5 - Özel Fonlar   0,00
  E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00     6 - Geçmiş Yıllar Karları    
  F - Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00   F - Net Dönem Karı 934.011,79 705.721,59
          G - Dönem Zararı (-) 0,00 0,00
        H - Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0,00 0,00
A K T İ F (VARLIKLAR) T O P L A M I  5.845.416,58 5.510.181,79 P A S İ F (KAYNAKLAR) T O P L A M I 5.845.416,58 5.510.181,79
HÜKÜMET KOMİSERİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI MÜDÜR
CAHİT BARAN SERVET KAYHAN
DENETÇİLER DİVAN BAŞKANI KATİP ÜYELER
CAFER DÖNMEZ     H.HÜSEYİN ALTUNAY