KULUSAN YEM GIDA HAYVANCILIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 / 12 / 2010  TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSU
    31.12.2009 31.12.2010
A - BÜRÜT SATIŞLAR   10.387.361,11   12.050.569,54
  1 - Yurtiçi Satışlar 10.385.416,96   12.035.965,87  
  2 - Diğer Satışlar        
  3 - Diğer Satışlar 1.944,15   14.603,67  
B -  SATIŞLARDAN İNDİRİMLER   496,77   0,00
  1 - Satışlardan İadeler        
  2 - Satış İskontoları 496,77   0,00  
  3 - Diğer İndirimler        
C -  NET SATIŞLAR   10.386.864,34   12.050.569,54
D -  SATIŞLARIN MALİYETİ   8.723.662,69   10.629.859,48
  1 - Satılan Mamul Maliyeti 8.156.122,16   9.969.000,06  
  2 - Satılan Ticari Mal Maliyeti 567.540,53   660.859,42  
  BÜRÜT SATŞ KÂRI VEYA ZARARI   1.663.201,65   1.420.710,06
E - FAALİYET GİDERLERİ ( - )   514.911,05   606.089,19
  1 - Araştırma ve Geliştirme Giderleri        
  2 - Pazarlama ve Dağıtım Giderleri        
  3 - Genel Yönetim Giderleri 514.911,05   606.089,19  
  ESAS FAALİYET KÂRI   1.148.290,60   814.620,87
F -  DİĞER FAALİYET KÂRI   18.055,83   12.264,26
  1 - İştirakler        
  2 - Bağlı Ortaklıklar        
  3 - Faiz ve Diğer Tem.Gelirleri 13.051,58   0,00  
  4 - Kambiyoa Kârları     4.776,23  
  5 - Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler 5.004,25   7.488,03  
G -  DİĞER FAALİYET GİDERLERİ   2.942,31   3.618,12
H - FİNANSMAN GİDERLERİ   3,21   186,74
  FAALİYET KÂRI veya ZARARI   1.163.400,91   823.080,27
  Olağan Üstü Gelirler   42.021,04   93.202,89
  Olağan Üstü Giderler   18.841,10   313,95
  DÖNEM KÂRI veya ZARARI   1.186.580,85   915.969,21
  VERGİ VE YASAL YÜK.KARŞ.   252.569,06   202.496,05
  DÖNEM NET KÂRI veya ZARARI   934.011,79   713.473,16