KULUSAN YEM GIDA HAYVANCILIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 / 12 / 2005
S.P.K. DEĞİŞİK SERİ : XI, NO : 7 SAYILI TEBLİĞ İLE KANUNA TABİ ORTAKLARCA (ARACI KURUMLAR DAHİL) DÜZENLENECEK AYRINTILI BİLANÇO 
AKTİF ( VARLIKLAR )  PASİF ( KAYNAKLAR )
  Cari Dönem Önceki Dönem   Cari Dönem Önceki Dönem
  31.12.2005 31.12.2004   31.12.2005 31.12.2004
I- DÖNEN VARLIKLAR 1.893.635,50 0,00 I - KISA VADELİ BORÇLAR 827.334,93 0,00
  A - Hazır Değerler 75.193,47 0,00   A - Finansal Borçlar 0,00 0,00
    1 - Kasa 6.591,01       1 - Banka Kredileri    
    2 - Bankalar 68.583,46       2 - Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri    
    3 - Diğer Hazır Değerler 19,00       3 - Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri    
  B - Menkul Kıymetler 0,00 0,00     4 - Çıkarılmış Bonolar ve Senetler    
    1 - Hisse Senetleri         5 - Diğer Finansal Borçlar    
    2 - Özel Kesim Tahvil,Senet ve Bonoları       B - Ticari Borçlar 654.196,33 0,00
    3 - Kamu Kesimi Tahvil,Senet ve Bonoları         1 - Satıcılar 511.542,63  
    4 - Diğer Menkul Kıymetler         2 - Borç Senetleri 142.653,70  
    5 - Menkul Kıymetler Değ.Düş.Krş.(-)         3 - Alınan Depozito ve Teminatlar    
  C - Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 860.006,82 0,00     4 - Diğer Ticari Borçlar    
    1 - Alıcılar 511.835,55       5 - Borç Senetleri Reeskontu (-)    
    2 - Alacak Senetleri 347.884,85     C - Diğer Kısa Vadeli Borçlar 54.745,23 0,00
    3 - Verilen Dep.ve Teminatlar 286,42       1 - Ortaklara Borçlar 22.777,52  
    4 - Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar         2 - İştiraklere Borçlar    
    5 - Alacak Reeskontu (-)         3 - Bağlı Ortaklıklara Borçlar    
    6 - Şüpheli Alacaklar Karş. (-)         4 - Ödenecek Giderler    
  D - Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 0,00 0,00     5 - Ödenecek Vergi,Harç ve Diğer Kesintiler 31.967,71  
    1 - Ortaklardan Alacaklar         6 - Ertelenen ve Takside Bağlanan Devlet Alacakları    
    2 - İştiraklerden Alacaklar         7 - Kısa Vadeli Diğer Borçlar    
    3 - Bağlı Ortaklardan Alacaklar         8 - Borç Reeskontu (-)    
    4 - Kısa Vadeli Diğer Alacaklar       D - Alınan Sipariş Avansları 27.868,43 0,00
    5 - Alacak Reeskontu (-)       E - Borç ve Gider Karşılıkları 90.524,94 0,00
    6 - Şüpheli Alacaklar Karş. (-)         1 - Vergi Karşılıkları 90.524,94  
  E - Stoklar 816.713,02 0,00     2 - Diğer Borç ve Gider Karşılıkları (-) 0,00  
     1 - İlk Madde ve Malzeme 787.628,62        
     2 - Yarı Mamuller     II - UZUN VADELİ BORÇLAR 216.864,29 0,00
     3 - Ara Mamuller       A - Finansal Borçlar 0,00 0,00
     4 - Mamuller 13.931,30       1 - Banka Kredileri    
     5 - Emtia         2 - Çıkarılmış Tahviller    
     6 - Diğer Stoklar 12.196,61       3 - Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler    
     7 - Stok Değer Düş.Karş. (-)         4 - Diğer Finansal Borçlar    
     8 - Verilen Sipariş Avansları  2.956,49     B - Ticari Borçlar 0,00 0,00
  F - Diğer Dönen Varlıklar 141.722,19 0,00     1 - Satıcılar    
          2 - Borç Senetleri    
II - DURAN VARLIKLAR 1.533.708,53 0,00     3 - Alınan Depozito ve Teminatlar    
  A - Uzan Vadeli Ticari Alacaklar 0,00 0,00     4 - Diğer Ticari Borçlar    
    1 - Alıcılar         5 - Borç Reeskontu (-)    
    2 - Alacak Senetleri       C - Diğer Uzun Vadeli Borçlar 0,00 0,00
    3 - Verilen Depozito ve Teminatlar         1 - Ortaklara Borçlar    
    4 - Diğer Uzun Vad.Ticari Alacaklar         2 - İştiraklere Borçlar    
    5 - Alacak Reeskontu (-)         3 - Bağlı Ortaklıklara Borçlar    
    6 - Şüpheli Alacaklar Karş.(-)         4 - Ertelenen ve Takside Bağlanan Devlet Alacakları    
  B - Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 0,00 0,00     5 - Uzun Vadeli Diğer Borçlar    
    1 -Ortaklardan Alacaklar         6 - Borç Reeskontu (-)    
    2 - İştiraklerden Alacaklar       D - Alınan Sipariş Avansları 0,00 0,00
    3 - Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar       E - Borç ve Gider Karşılıkları 216.864,29 0,00
    4 - Diğer Uzun Vad.Ticari Alacaklar         1 - Kıdem Tazminatı Karşılıkları 216.864,29  
    5 - Alacak Reeskontu (-)         2 - Diğer Borç ve Gider Karşılıkları    
    6 - Şüpheli Alacaklar Karş.(-)          
  C - Finansal Duran Varlıklar 11.441,95 0,00 III - ÖZSERMAYE 2.383.144,81 0,00
    1 - Bağlı Menkul Kıymetler       A - Sermaye 710.775,00 0,00
    2 - Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-)       B - Enflasyon Düzeltme Farkları 1.388.206,02 0,00
    3 - İştirakler 11.441,95     C - Emisyon Pirimi 0,00 0,00
    4 - İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)       D - Yenden Değerleme Değer Artışı 0,00 0,00
    5 - İştirakler Değer Düş.Karş. (-)         1 - Maddi Duran Varlıklar Değer Artışı    
    6 - Bağlı Ortaklıklar         2 - İştiraklerdeki Değer Artışı    
    7 - Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)         3 - Borsada Oluşan Değer Artışı    
    8 - Bağlı Ortaklıklar Değ.Düş.Karş. (-)       E - Yedekler 0,00 0,00
    9 - Diğer Finansal Duran Varlıklar         1 - Yasal Yedekler    
  D - Maddi Duran Varlıklar 1.522.266,58 0,00     2 - Statü Yedekleri    
     1 - Arazi ve Arsalar 283.176,66       3 - Özel Yedekler    
     2 - Yerüstü ve Yer altı Düzenleri 135.594,83       4 - Olağanüstü Yedek    
     3 - Binalar 2.146.996,15       5 - Özel Fonlar    
     4 - Makine, Tesis ve Cihazlar 693.487,45       6 - Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve Gayrimenk.    
     5 - Taşıt Araç ve Gereçleri 610.887,60       7 - Geçmiş Yıl Karları    
     6 - Döşeme ve Demirbaşlar 70.208,09     F - Net Dönem Karı 284.163,79 0,00
     7 - Diğer Maddi Duran Varlıklar 31.594,61     G - Dönem Zararı (-) 0,00 0,00
     8 - Birikmiş Amortismanlar (-) 2.449.678,81     H - Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0,00 0,00
     9 - Yapılmakta Olan Yatırımlar         1 - 2004 Yılı Zararı    
    10 - Verilen Sipariş Avansları         2 - .....    Yılı Zararı    
  E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00      
    1 - Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri          
    2 - Haklar          
    3 - Araştırma ve Geliştirme Giderleri          
    4 - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)          
    5 - Verilen Avanslar          
  F - Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00      
           
A K T İ F (VARLIKLAR) T O P L A M I  3.427.344,03 0,00 P A S İ F (KAYNAKLAR) T O P L A M I 3.427.344,03 0,00