KULUSAN YEM GIDA HAYVANCILIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 / 12 / 2010  
(S.P.K. DEĞİŞİK SERİ : XI, NO : 7 SAYILI TEBLİĞ İLE) KANUNA TABİ ORTAKLARCA  DÜZENLENECEK AYRINTILI BİLANÇO 
AKTİF ( VARLIKLAR )          (TL) PASİF ( KAYNAKLAR )        (TL)
  Cari Dönem Önceki Dönem   Cari Dönem Önceki Dönem
  31.12.2010 31.12.2009   31.12.2010 31.12.2009
I- DÖNEN VARLIKLAR 4.978.111,96 3.926.245,23 I - KISA VADELİ BORÇLAR 1.677.474,22 1.141.622,76
  A - Hazır Değerler 153.989,85 646.697,73   A - Finansal Borçlar 0,00 0,00
    1 - Kasa 10.398,27 22.469,78     1 - Banka Kredileri   0,00
    2 - Bankalar 143.588,02 624.219,34   B - Ticari Borçlar 851.126,60 502.663,16
    3 - Diğer Hazır Değerler 3,56 8,61     1 - Satıcılar 829.890,55 502.663,16
  B - Menkul Kıymetler 0,00 0,00     2 - Borç Senetleri 21.236,05 0,00
  C - Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 2.195.173,09 1.436.770,93   C - Diğer Kısa Vadeli Borçlar 336.711,19 303.774,93
    1 - Alıcılar 1.371.274,32 659.553,92     1 - Ortaklara Borçlar 191.196,86 157.694,74
    2 - Alacak Senetleri 823.612,35 776.930,59     2 - Personele Borçlar 2.475,97 1.829,82
    3 - Verilen Dep.ve Teminatlar 286,42 286,42     5 - Ödenecek Vergi,Harç ve Diğer Kesintiler 143.038,36 144.250,37
  D - Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 0,00 0,00   D - Alınan Sipariş Avansları 489.636,43 335.184,67
  E - Stoklar 2.623.908,58 1.835.525,56   E - Borç ve Gider Karşılıkları 0,00 0,00
     1 - İlk Madde ve Malzeme 2.480.776,38 1.589.056,61     1 - Dnm.Karı Vergi ve Yas.Yük.Karş. 202.496,05 252.569,06
     4 - Mamuller 31.063,99 21.971,17     2 - Peşin Öden.Vergi ve Yas.Yük.Karş.(-) 202.496,05 252.569,06
     6 - Diğer Stoklar 30.417,47 21.843,82 II - UZUN VADELİ BORÇLAR 452.984,82 375.029,92
     8 - Verilen Sipariş Avansları    81.650,74 202.653,96   A - Finansal Borçlar 0,00 0,00
  F - Diğer Dönen Varlıklar   5.040,44 7.251,01   B - Ticari Borçlar 0,00 0,00
II - DURAN VARLIKLAR 1.949.366,76 1.919.171,35   C - Diğer Uzun Vadeli Borçlar 0,00 0,00
  A - Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0,00 0,00   D - Alınan Sipariş Avansları 0,00 0,00
  B - Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 0,00 0,00   E - Borç ve Gider Karşılıkları 452.984,82 375.029,92
  C - Finansal Duran Varlıklar 11.441,95 11.441,95     1 - Kıdem Tazminatı Karşılıkları 452.984,82 375.029,92
    3 - İştirakler 11.441,95 11.441,95 III - ÖZSERMAYE 4.797.019,68 4.328.763,90
  D - Maddi Duran Varlıklar 1.937.924,81 1.907.729,40   A - Sermaye 710.775,00 710.775,00
     1 - Arazi ve Arsalar 283.176,66 283.176,66   B - Enflasyon Düzeltme Farkları 1.388.206,02 1.388.206,02
     2 - Yerüstü ve Yer altı Düzenleri 170.244,83 170.244,83   C - Emisyon Pirimi 0,00 0,00
     3 - Binalar 2.146.996,15 2.146.996,15   D - Yenden Değerleme Değer Artışı 0,00 0,00
     4 - Makine, Tesis ve Cihazlar 1.040.541,30 1.045.459,41   E - Yedekler 1.984.565,50 1.295.771,09
     5 - Taşıt Araç ve Gereçleri 885.726,74 791.798,79     1 - Yasal Yedekler 128.700,00 94.200,00
     6 - Döşeme ve Demirbaşlar 102.916,95 89.155,16     2 - Statü Yedekleri 168.751,06 109.269,75
     7 - Diğer Maddi Duran Varlıklar 502.224,81 180.299,03     3 - Özel Yedekler    
     8 - Birikmiş Amortismanlar (-) 3.203.112,82 3.100.526,29     4 - Olağanüstü Yedek 1.687.114,44 1.092.301,34
     10 - Yapılmakta Olan Yatırımlar 9.210,19 301.125,66     5 - Özel Fonlar   0,00
  E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00     6 - Geçmiş Yıllar Karları    
  F - Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00   F - Net Dönem Karı 713.473,16 934.011,79
          G - Dönem Zararı (-) 0,00 0,00
        H - Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0,00 0,00
A K T İ F (VARLIKLAR) T O P L A M I  6.927.478,72 5.845.416,58 P A S İ F (KAYNAKLAR) T O P L A M I 6.927.478,72 5.845.416,58
HÜKÜMET KOMİSERİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI MÜDÜR
CAHİT BARAN SERVET KAYHAN
DENETÇİLER DİVAN BAŞKANI KATİP ÜYELER
CAFER DÖNMEZ     H.HÜSEYİN ALTUNAY